RealTek RTL8139D driver download miễn phí (ver. 5.­719)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí RealTek RTL8139D driver cho Mạng.

RealTek RTL8139D (ver. 5.­719) ZIP phát hành 2009.11.20.

File được download 488 lần và được xem 9908 lần.

Loại Mạng
Hãng RealTek
Thiết bị RTL8139D
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit
Phiên bản 5.­719
Kích thước file 325 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 2009.11.20
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm RealTek RTL8139D driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Driver for RealTek RTL8139D

Driver Mạng RealTek RTL8139D phổ biến:

Driver RealTek Mạng phổ biến: